Nacházíte se: AČN > Nábytek roku > NÁBYTEK ROKU 2020

NÁBYTEK ROKU 2020

Cena vyhlašovaná Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.

Asociace českých nábytkářů pod záštitou:

CZECHDESIGN.CZ
CzechTrade
Design Cabinet CZ
Unie profesionálních designérů ČR
 
vyhlašuje celostátní udílení ceny AČN 
„NÁBYTEK ROKU 2020“.
GENERÁLNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR a veletrhu interiérového designu DESIGN SHAKER

        

PARTNEŘI OCENĚNÍ

Blum, s.r.o. Démos trade, a.s. Kronospan


Špinar software s.r.o. Egger CZ s.r.o. MA-DONA s.r.o.


Dřevozpracující družstvo Rehau, s.r.o. Hettich ČR k.s.
NÁBYTEK ROKU 2020 pod záštitou

 CZECHDESIGN.CZ Czech Trade
Design Cabinet CZ Unie profesionálních designérů

     

mediální partneři ocenění NÁBYTEK ROKU 2020Cíle ocenění

 • Hlavním cílem udílení ceny je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Cena umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací ocenění přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhuČlenění ocenění

Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Původ nábytku je v České republice. Rok 2020 je jedenáctým ročníkem ocenění (koná se po dvanácté, rok 2009 byl nultý ročník).

Ocenění je členěno následovně:
 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com .
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním oceněnNábytek bude hodnocen z hlediska

 • funkčnosti
 • bezpečnosti
 • estetiky
 • vhodnosti konstrukce a použitého materiáluBenefity ocenění

 • Různým typům médií zaslána tisková zpráva. (Řada médií každoročně tuto informaci zveřejní).
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2020. Vyhlášení proběhne na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
 • Ocenění a diplom budou předány zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK. Ocenění bude předáno v rámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2020. (Ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK získává pouze jedna společnost).
 • Zástupcům společností, jejichž nábytek bude oceněn za mimořádně zdařilý design, budou předány diplomy. Diplomy budou předány v rámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2020. 
 • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2020“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2020.
 • Oceněný nábytek bude možné vytavit v rámci projektu DESIGN SHAKER na jarním veletrhu FOR INTERIOR 2020. Vystavení je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč + DPH, která připadne organizátorovi veletrhu.Zájemci o ocenění

 • Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.
 • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).
Přihlášky

 • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2020 je do 15.01.2020. (K tomuto datu musí být vyrobený nábytek k dispozici).
 • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2019 bude vyhlášen 10. října 2019 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2020.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.   
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Je vybírán registrační poplatek ve výši 1.000,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.

Přihlášku NÁBYTEK ROKU 2019 si můžete stáhnout ZDE.

Propozice si můžete stáhnout ZDE.
Vyhlášení výsledků

 • Výsledky ocenění budou vyhlášeny při prvním dni konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2020. Dne 26. března 2020 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách ocenění www.nabytek-roku.cz s prolinkem na oficiální stránky Asociace českých nábytkářů.
 • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů.Členové hodnotitelské komise

Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.
Představenstvo může jmenovat čestného člena komise.

Složení komise:
 • doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslav Juřica
 • Ing. arch. Lubomír Končinský
 • PhDr. Dagmar Koudelková,
 • Ing. Milan Vrbík
Hodnocení

Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.


Zpracoval:
Asociace českých nábytkářů
V Praze 17.6.2019