Nacházíte se: AČN > Nábytek roku > NÁBYTEK ROKU 2019

NÁBYTEK ROKU 2019

Ocenění vyhlašované Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.


Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborové ocenění
Tisková zpráva vydaná k ocenění NÁBYTEK ROKU 2018GENERÁLNÍ PARTNER


je společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR  

PARTNEŘI OCENĚNÍ

Blum, s.r.o. Démos trade, a.s. Kili, s.r.o.


Špinar software s.r.o. Egger CZ s.r.o. MA-DONA s.r.o.


Dřevozpracující družstvo Rehau, s.r.o. Hettich ČR k.s.Kronospan
NÁBYTEK ROKU 2019 pod záštitou


 CZECHDESIGN.CZ Czech Trade
Design Cabinet CZ Unie profesionálních designérů
     

Mediální partneři ocenění NÁBYTEK ROKU 2019


 


Cíle

 • Hlavním cílem udílení ceny je podpora nové tvorby vnábytkářské výrobě vČeské republice sdůrazem na kvalitní design.
 • Cena umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se vČeské republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce kvyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá kbudování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací ocenění přispět kcílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.


Členění a hodnocení


Členění:

 • Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. 
 • Původ nábytku je v České republice. Rok 2019 je desátým ročníkem ocenění (koná se po jedenácté, rok 2009 byl nultý ročník). 
 • Ocenění je členěno následovně:

 


 Ocenění je členěno následovně:

 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním ocenění.


Benefity ocenění


 • Různým typům médií zaslána tisková zpráva. (Řada médií každoročně tuto informaci zveřejní).
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2019. Vyhlášení proběhne na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
 • Ocenění a diplom budou předány zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK. Ocenění bude předáno vrámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2019.
 • Zástupcům společností, jejichž nábytek bude oceněn za mimořádně zdařilý design, budou předány diplomy. Diplomy budou předány vrámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2019.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2019“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2019.
 • Oceněný nábytek bude možné vytavit vrámci projektu DESIGN SHAKER na jarním veletrhu FOR INTERIOR 2019. Vystavení je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč + DPH, která připadne organizátorovi veletrhu.

 


Nábytek bude hodnocen z hlediska:
 • funkčnosti,
 • bezpečnosti,
 • estetiky,
 • hodnosti konstrukce a použitého materiálu.


Zájemci o ocenění


Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo vČeské republice podle platné legislativy.

 • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění kvýrobě nábytku.
 • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
 • Přihlášení není vázáno na členství vjakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).Přihlášky


Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2019 je do 15.01.2019. (K tomuto datu musí být vyrobený nábytek kdispozici).

 • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2019 bude vyhlášen 4. října 2018 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly vobdobí předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2019.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com.
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas spublikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Je vybírán registrační poplatek ve výši 750,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.

 


Přihlášku NÁBYTEK ROKU 2019 si můžete stáhnout ZDE.

Propozice si můžete stáhnout ZDE.


Vyhlášení výsledků


Výsledky ocenění budou vyhlášeny při prvním dni konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2019. Dne 21. března 2019 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.

Výsledky budou uvedeny na webových stránkách ocenění www.nabytek-roku.cz.

Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů.Členové hodnotitelské komise


Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky zřad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.

Představenstvo může jmenovat čestného člena komise.

Složení komise:

doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.,

doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.

PhDr. Dagmar Koudelková,

Ing. Milan Vrbík

Ing. arch. Lubomír Končinský
Hodnocení


Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.