Hlasování je pouze umožněno pouze kvalifikované porotě