NÁBYTEK ROKU 2009

Cena Asociace českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku
Soutěž „NÁBYTEK ROKU 2009“ o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce je vyhlášena Asociací českých nábytkářů.
Jejím cílem je:
  • Podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
  • Přiblížit veřejnosti výrobky českých nábytkářů.
  • Zkvalitnit informovanost a ukázat spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
  • Soutěž by měla pobídnout a motivovat designéry a výrobce k tvůrčí aktivitě v oblasti nábytku.
  • Nesmírně důležitým faktorem soutěže bude i zvýšení povědomí o českém designu nábytku v zahraničí.
  • Soutěž přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobců.
Cena Asociace českých nábytkářů
Pro nulté kolo soutěže „NÁBYTEK ROKU 2009“ o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce, vyhlášenou Asociací českých nábytkářů, byla stanovena uzávěrka pro podání přihlášek na 10. února 2009.
Partnerství a mediální garanci soutěži „NÁBYTEK ROKU 2009“ poskytuje časopis ARCHITEKT.
Soutěž probíhá pod záštitou:
Unie profesionálních designérů ČR
Design Cabinet CZ
CZECHDESIGN.CZ
Způsob a členění soutěže:
Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. V prvním roce soutěže (rok 2009) bylo vyhlášeno nulté kolo. V tomto nultém kole byly výrobky a firmy nominovány hodnotitelskou komisí AČN. Osloveno bylo více než stořicet podnikatelských subjektů zabývajících se výrobou nábytku, jak členů Asociace českých nábytkářů, tak firem, které nejsou členy Asociace českých nábytkářů.
Po oslovení byla nominovaná firma vyzvána, aby svůj produkt do soutěže přihlásila. V příštích ročnících budou výrobci nábytku plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži. .
Nábytek byl hodnocen z hlediska:
Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použitého materiálu.
Členové odborné hodnotitelské komise:
Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky.
Složení komise:
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.,
Ing. Milan Kabát,
PhDr. Dagmar Koudelková,
Ing. arch. Hynek Maňák,
Ing. arch. Lubomír Končinský
Vyhlášení výsledků nultého kola soutěže „NÁBYTEK ROKU 2009“ proběhlo na veletrhu MOBITEX 2009 v Brně (19.3.2009).
Máte- zájem se do soutěže přihlásit, jděte prosím do záložky NÁBYTEK ROKU 2010!
Budeme se těšit na Vaši účast!
AČN

 

Vítězný výrobek soutěže NÁBYTEK ROKU 2009