Nábytek 2010

Cena Asociace českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku
Na mezinárodním veletrhu nábytku a interiérů MOBITEX 2010 v Brně byla v úterý 13.dubna v 16:30 hodin vyhlášena cena Asociace českých nábytkářů, NÁBYTEK ROKU 2010. Soutěž NÁBYTEK ROKU 2010 je prvním ročníkem.
Vítězný výrobek soutěže NÁBYTEK ROKU 2010 je židle Kolekce 911 od výrobce TON, a.s., design: Tom Kelley. Nezávislá hodnotitelská komise vytvořená při Asociaci českých nábytkářů vyzdvihla jak nový vydařený design, tak i posun v tvorbě designu společnosti TON, a.s. Pozitivně byla hodnocena dlouhodobá spolupráce s designérem Tomem Kelleym. Jedním z důležitých aspektů nového výrobku je i návrat k tradici, nová technologie i použití vhodných, nezávadných materiálů při plném zachování funkčnosti.
Asociace českých nábytkářů společně s časopisem ARCHITEKT udělila i mimořádné ocenění výrobku „OVO“, prodávaného pod obchodní značkou Vespera od společnosti Dýhy Večeřa a spol., s.r.o. za mimořádný přínos pro tvorbu designu, dlouhodobý vývoj a inovace. Technologicky nesmírně náročný výrobek využívá možnosti prostorového tvarování 3D dýhy. Design vytvořil Martin Surman.
Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů považuje za mimořádně zdařilé, z celého množství přihlášených výrobků jsou výrobky:
 • momo, výrobce POLSTRIN DESIGN spol. s r.o. (design: Helena Dařbujánová)
 • Treasury Table, výrobce POCESS CZ, s.r.o. (design: Lucie Koldová)
 • Stockholm, výrobce TON, a.s. (design: Mads Johansen)
 • Prince, výrobce Form, spol. s r.o. (design: Josef Barták)
 • Exner – kancelářský nábytek, výrobce Hon a.s. (design: Hynek Maňák) 

 

Oceněné výrobky mohou být označovány logem NÁBYTKU ROKU 2010
 

Soutěž „NÁBYTEK ROKU 2010“

o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce je vyhlášována Asociací českých nábytkářů.
Jejím cílem:
 • Je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Přiblížit veřejnosti výrobky českých nábytkářů.
 • Zkvalitnit informovanost a ukázat spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Soutěž motivuje designéry a výrobce k tvůrčí aktivitě v oblasti nábytku.
 • Důležitým faktorem soutěže je i zvýšení povědomí o českém designu nábytku v zahraničí.
 • Soutěž přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobců.
Cena Asociace českých nábytkářů
První kolo soutěže „NÁBYTEK ROKU 2010“ o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce, vyhlašovaném Asociací českých nábytkářů, platí uzávěrka pro podání přihlášek 31. prosince 2009. Uzávěrka podání přihlášek byla představenstvem AČN prodloužena do 28. února 2010.
Zasílání přihlášek a podkladů je možné elektronicky, na e-mailovou adresu design@czechfurniture.com nebo poštou do sídla Asociace českých nábytkářů.
Soutěž byla vyhlášena dne 19.3.2009.
Partnerství a mediální garanci soutěži „NÁBYTEK ROKU 2010“ poskytuje časopis ARCHITEKT.

 

Soutěž probíhá pod záštitou:
Unie profesionálních designérů ČR
Design Cabinet CZ
CZECHDESIGN.CZ
Způsob a členění soutěže:
Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. V prvním roce soutěže (rok 2009) bylo vyhlášeno nulté kolo. V tomto nultém kole byly výrobky a firmy nominovány hodnotitelskou komisí AČN. Osloveno bylo více než stořicet podnikatelských subjektů zabývajících se výrobou nábytku, jak členů Asociace českých nábytkářů, tak firem, které nejsou členy Asociace českých nábytkářů.
Po oslovení byla nominovaná firma vyzvána, aby svůj produkt do soutěže přihlásila. V příštích ročnících budou výrobci nábytku plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži.
Nábytek je hodnocen z hlediska:
Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použitého materiálu.
Členové odborné hodnotitelské komise:
Pětičlenná hodnotitelská komise je volena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky.
Složení komise:
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.,
Ing. arch. Boris Hála,
PhDr. Dagmar Koudelková,
Ing. arch. Hynek Maňák,
Ing. arch. Lubomír Končinský
Vyhlášení výsledků prvního kola soutěže „NÁBYTEK ROKU 2010“ proběhne v rámci veletrhu MOBITEX 2010 v Brně.
Těšíme se na Vaši účast!
AČN

Vítězný výrobek soutěže NÁBYTEK ROKU 2010