• Nábytek 2012

  Soutěž vyhlašovaná Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.

  Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborovou soutěž o udělení ceny

   

  Cíle soutěže

  • Hlavním cílem soutěže je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
  • Soutěž umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
  • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
  • Soutěž pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
  • Soutěž významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
  • Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
  • Soutěž přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.
  Členění soutěže:
  Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Ve čtvrtém roce soutěže (rok 2012) je vyhlášeno třetí kolo. Soutěž je členěna následovně:
  • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
  • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
  • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži.
  Nábytek bude hodnocen z hlediska:
  • funkčnosti, bezpečnosti, estetiky , vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.
  Ceny soutěže:
  • Medializace v odborném i neodborném tisku. Medializace v časopise ARCHITEKT. Tisková zpráva zaslána i do zahraničních médií.
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE za účasti novinářů.
  • Prezentace výsledků soutěže vůči stáním orgánům České republiky.
  • Vystavení úspěšných výrobků na výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE. Náklady na plochu hradí AČN.
  • Vítězný výrobek smí být označován logem soutěže a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2012“.
  • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem soutěže NÁBYTEK ROKU 2012.
  Účastníci soutěže:
  • Zúčastnit se mohou nábytkářské firmy, které mají sídlo v České republice podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona.
  • Účast není vázána na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.
  • (Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).
  Přihlášky:
  • Termín pro přijímání přihlášek do soutěže NÁBYTEK ROKU 2012 je do 15.01.2012.
  • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením soutěže NÁBYTEK ROKU 2011.
  • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12,
   110 00 Praha 1.
  • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com.
  • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
  • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
  • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
  • Počet přihlášených kusů není omezen.
  • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
  • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
  • Není vybírán žádný registrační poplatek.
  Vyhlášení výsledků:
  • Výsledky soutěže budou vyhlášeny při výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE.
  • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů a v odborném a denním tisku.
  • Ceny bude předávat vypisovatel soutěže, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.
  Členové hodnotitelské komise:
  Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.
  Složení komise:
  doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.,
  Ing. arch. Boris Hála,
  PhDr. Dagmar Koudelková,
  Ing. arch. Hynek Maňák,
  Ing. arch. Lubomír Končinský.
  Hodnocení:
  Výsledky soutěže jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.
  Těšíme se na Vaši účast!
  AČN

  Ke stažení

   

   

  Vítězný výrobek soutěže NÁBYTEK ROKU 2012

  je křeslo VESPERA
  od výrobce Dýhy Večeřa a spol, s.r.o.
  design Jiří Pelcl

  Výrobky, které odborná hodnotitelská komise považuje za mimořádně zdařilé

  • postel AUXÓ, výrobce POLSTRIN DESIGN (design Barbora Ditrychová)
  • soubor stůl a židle CETUS, výrobce SITUS furniture s.r.o. (design Petr Šebela)
  • křeslo ušák FUGA, výrobce mminterier (design René Šulc)
  • kuchyně MYSTIC, výrobce NADOP – výroba nábytku, a.s. (design Karel Nedbal)
  • rozkládací pohovka QUICKSTEP, výrobce FORM, spol. s r.o. (design Aleš Barták)
  • ušák SNUG CHAIR, výrobce POLSTRIN DESIGN (design Jiří Pelcl)