• NÁBYTEK ROKU 2013

  Soutěž vyhlašovaná Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.

  Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborovou soutěž o udělení ceny

   

  Vítězný výrobek soutěže NÁBYTEK ROKU 2013

  je židle MOJO
  od výrobce TON a.s.
  design Michal Riabič

  Výrobky, které odborná hodnotitelská komise považuje za mimořádně zdařilé

   

  •     výškově nastavitelná pohovka ELEMENT, výrobce mminterier (design Boris Klimek)
  •     židle a stůl FIGURE, výrobce SITUS furniture s.r.o. (design Petr Šebela)
  •     křeslo No.3, výrobce mminterier (design David Vodrážka / mmstudio)
  •     křeslo Mushka, výrobce FORM, spol. s r.o. (design Aleš Barták)
  •     postel Nightbook, výrobce FORM, spol. s r.o. (design Aleš Barták)
  •     sluha 1,2,3, výrobce LUGI s.r.o. (design Matěj Chabera)

   

  Cíle soutěže:

  •     Hlavním cílem soutěže je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
  •     Soutěž umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
  •     Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
  •     Soutěž pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
  •     Soutěž významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
  •     Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
  •     Soutěž přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.

  Členění soutěže:
  Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice.
  Soutěž je členěna následovně:
  • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
  • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
  • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži.
  Nábytek bude hodnocen z hlediska:
  • funkčnosti,
  • bezpečnosti,
  • estetiky,
  • vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.


  Ceny soutěže:

  • Medializace vodborném i neodborném tisku. Tisková zpráva zaslána i do zahraničních médií.
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne při příležitosti konání veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE za účasti novinářů.
  • Prezentace výsledků soutěže vůči stáním orgánům České republiky.
  • Vystavení úspěšných výrobků na výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na ploše 50 – 100m2. Náklady na plochu hradí AČN.
  • Vítězný výrobek smí být označován logem soutěže a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2013“.
  • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem soutěže NÁBYTEK ROKU 2013.


  Účastníci soutěže:

  • Zúčastnit se mohou nábytkářské firmy, které mají sídlo vČeské republice podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona.
  • Účast není vázána na členství vjakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

  (Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).


  Přihlášky:

  • Termín pro přijímání přihlášek do soutěže NÁBYTEK ROKU 2013 je do 31.01.2013.
  • Soutěž bude vyhlášena 4. října 2012 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
  • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly vobdobí předešlých tří let před vyhlášením soutěže NÁBYTEK ROKU 2013.
  • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
  • Kpřihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
  • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
  • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
  • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
  • Počet přihlášených kusů není omezen.
  • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas spublikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
  • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
  • Není vybírán žádný registrační poplatek.


  Vyhlášení výsledků:

  • Výsledky soutěže budou vyhlášeny při výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
  • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů a v odborném a denním tisku.
  • Ceny bude předávat vypisovatel soutěže, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.

   

   

  Členové hodnotitelské komise:

  Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky zřad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.

  Složení komise:

  • doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.,
  • Ing. arch. Boris Hála,
  • PhDr. Dagmar Koudelková,
  • Ing. arch. Hynek Maňák,
  • Ing. arch. Lubomír Končinský.

   

  Hodnocení:

  Výsledky soutěže jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.

  Ke stažení