• NÁBYTEK ROKU 2015

  Ocenění vyhlašované Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.

  Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborové ocenění

   

  VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2015

  VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2015 je „KOLEKCE LaVista“, kterou pro výrobní společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., navrhnul designér Jaroslav Juřica.

  Tisková zpráva vydaná k soutěži NÁBYTEK ROKU 2015

  Výrobky, které odborná hodnotitelská komise považuje za mimořádně zdařilé

  EASY PRO , RIM-CZ,spol. s r.o.,
  FLEXI, LD SEATING s.r.o.
  Kolekce La Vista – JELÍNEK, výroba nábytku s.r.o.
  NANTES, Exit 112 s.r.o.
  PULVINO, Dýhy Večeřa a spol., s.r.o.
  SANTIAGO, TON a.s.
  WOODY, FORM, spol. s r.o.

  Tisková zpráva vydaná k soutěži NÁBYTEK ROKU 2015

   

  Cíle

  • Hlavním cílem soutěže je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
  • Soutěž umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
  • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
  • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
  • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
  • Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
  • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.

  Členění a hodnocení

  Členění:
  Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Původ nábytku je v české republice. Rok 2015 je šestý ročníkem ocenění (koná se po sedmé, rok 2009 byl nultý ročník).
  Soutěž je členěna následovně:
  • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
  • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
  • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v této národní soutěži.
  Nábytek bude hodnocen z hlediska:
  • funkčnosti,
  • bezpečnosti,
  • estetiky,
  • vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.

  Benefity ocenění

  • Různým typům médií zaslána tisková zpráva.
  • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
  • Ocenění bude předáno zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK na prestižním diskusním fóru DESIGN – SHAKER.
  • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
  • Vystavení úspěšných výrobků na výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na ploše 50 – 100m2. Náklady na plochu hradí AČN.
  • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2015“.
  • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2015.

  Zájemci o ocenění

  Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.
  • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
  • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
  Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.
  (Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).

  Přihlášky

  • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2015 je do 15.01.2015.
  • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2015 bude vyhlášeno 25. září 2014 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
  • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2015.
  • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
  • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
  • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
  • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
  • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
  • Počet přihlášených kusů není omezen.
  • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
  • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
  • Je vybírán registrační poplatek ve výši 750,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.

  Vyhlášení výsledků, členové komise, hodnocení

  Vyhlášení výsledků:
  Výsledky ocenění budou vyhlášeny při výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
  Výsledky budou uvedeny na webových stránkách Asociace českých nábytkářů.
  Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů a partneři soutěže.
  Členové hodnotitelské komise:
  Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.
  Hodnocení:
  Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.