NÁBYTEK ROKU 2017

Ocenění vyhlašované Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.

 

Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborové ocenění

 

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2017

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2017 je kolekce „PLAN“, kterou pro výrobní společnost B2B Partner s.r.o., navrhli designéři Boris Klimek & Lenka Damová.

Tisková zpráva vydaná k ocenění NÁBYTEK ROKU 2017

 
Hodnotitelská komise pracující při Asociaci českých nábytkářů ve shodě dodává: “Vítězný kancelářský nábytek PLAN designérů Borise Klimka a Lenky Damové od výrobní společnosti B2B Partner, je působivý ve své základní jednoduchosti, jasné výtvarné linii a kultivovanosti, spolu s funkční pestrostí postihující poslední vývoj potřeb v prostorách pro něž je určen. Vytváří ucelený a plnohodnotný systém v jednotném duchu s výtvarnými i funkčními parametry nadčasového řešení.”
 
Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje za mimořádně zdařilé, jsou:
(řazeno abecedně podle výrobce)
 • Pohovka „Sit & Sleep“, společnosti Čalouněný nábytek Duchoň, design: Ing. Iva Bastlová
 • Polokřeslo „ETHORE“, výrobní společnosti „FORM, spol. s r.o.“, design: MgA. Daniel Barták a MgA. Martin Beinhauer
 • Koupelnový nábytek „DREAM TOP“, výrobní společnosti „LE BON spol. s r.o.“ design: René Novák
 • Kolekce „BACK TO ROOTS“, výrobní společnosti „LUGI s.r.o.“, design: Ing. arch. Markéta Cajthamlováo
 • Kancelářské křeslo „TEA“, výrobní společnosti „RIM CZ s.r.
 • Kolekce „LEAF“, výrobní společnosti „TON a.s.“, design: E-ggs
Více informací o hodnocených výrobcích naleznete v naší tiskové zprávě – Nábytek roku 2017.
V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2017“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat designéry k tvůrčí aktivitě.
Nábytek je hodnocen z hlediska: Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu. Nábytek hodnotí pětičlenná odborná komise, která je tvořena nezávislými odborníky. Její doporučení schvaluje představenstvo Asociace českých nábytkářů.
Příští kolo ocenění, NÁBYTEK ROKU 2018: NÁBYTEK ROKU 2018 bude devátým ročníkem soutěže o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce, vyhlašovaný Asociací českých nábytkářů, bude vyhlášen v druhé polovině letošního roku. Více informací na www.czechfurniture.com

Cíle

 • Hlavním cílem ocenění je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Ocenění umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací soutěže přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.

Členění a hodnocení

Členění:

 •  Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice.
 • Původ nábytku je v České republice.
 • Rok 2017 je osmým ročníkem ocenění (koná se po deváté, rok 2009 byl nultý ročník).

Ocenění je členěno následovně:

 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním ocenění.

 

Benefity ocenění

 

 • Různým typům médií zaslána tisková zpráva.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání významného veletrhu v České republice, na samostatné tiskové konferenci AČN.
 • Ocenění bude předáno zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2017“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2017.

Nábytek bude hodnocen z hlediska:

 

 

 • funkčnosti,
 • bezpečnosti,
 • estetiky,
 • hodnosti konstrukce a použitého materiálu.

 

Zájemci o ocenění

Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.

 

 • Organizátor ocenění může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

 

(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou k ocenění zařazeny).

Přihlášky

Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2017 je do 15.01.2017. (K tomuto datu musí být vyrobený nábytek k dispozici).

 • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2017 byl vyhlášen 29. září 2016 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2017.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Je vybírán registrační poplatek ve výši 750,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.