NÁBYTEK ROKU 2019

Ocenění vyhlašované Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.

 

Asociace českých nábytkářů vyhlašuje celostátní oborové ocenění

 

 

 


VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2019

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2019 je lounge křeslo „CHIPS“, kterou pro výrobní společnost TON a.s., navrhla česká designérka Lucie Koldová.
Hodnotitelská komise pracující při Asociaci českých nábytkářů ve shodě dodává: „U křesla
CHIPS byla oceněna tvarovost v duchu výrobků TONu a přitom velká invence tvaru odvinutého od
konstrukce ohýbaného nábytku“.
Lounge křeslu Chips dominuje impozantní vzdušný opěrák ve tvaru bramborového lupínku, který ve
své spodní části tvoří zároveň jednu ze třech podnoží. Do kontrastu je mu postaven masivní sedák s
komfortním čalouněním a taštičkovými pružinami uvnitř. Pohodlí při sezení zvyšuje ještě variabilní
zádový polštář. Jemné křivky, kontrast materiálů a technologie ručního ohýbání dřeva – i to je lounge
křeslo Chips.
Poprvé bylo lounge křeslo Chips představeno v rámci projektu Das Haus na IMM v Kolíně nad Rýnem.
Chips za krátkou dobu své existence již získalo řadu ocenění: German Design Award 2019 / winner.
Cena šéfredaktorů Designblok 2018 / nejlepší nový nábytek. Best of Year / Residential Seating:
Lounge / winner. Good Design 2018 / winner.

Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje za mimořádně

(řazeno abecedně)

 

 • Pohovka „MIAMI“, výrobní společnosti Exit 112 s.r.o. , design: Ing. Michal Karafiát
 • Křesílko „SHELLY“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o., design: Martin Beinhauer
 • Kancelářské křeslo „HARMONY MODERN“, výrobní společnosti LD SEATING s.r.o., design: Alessandro Novelli
 • Koupelna „BONBON “, výrobní společnosti LE BON, spol. s r.o., design: René Novák
 • Křeslo „CA-VA“, výrobní společnosti RIM CZ, design: Kai Stania
 • Židle „PINNA“, výrobní společnosti Santal spol. s r.o., design: Tomáš Bém, Vít Fendrych

 

  Více informací o hodnocených výrobcích naleznete v naší tiskové zprávě – Nábytek roku 2019.

                     
                     
  V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2019“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce
  v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny
  firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství
  v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s
  důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat
  designéry k tvůrčí aktivitě.
   
  Nábytek je hodnocen z hlediska:
  Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu. Nábytek hodnotí
  pětičlenná odborná komise, která je tvořena nezávislými odborníky. Její doporučení schvaluje
  představenstvo Asociace českých nábytkářů.
  Více informací na www.czechfurniture.com.

  Cíle

   

  • Hlavním cílem udílení ceny je podpora nové tvorby vnábytkářské výrobě vČeské republice sdůrazem na kvalitní design.
  • Cena umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
  • Podtrhuje fakt, že se vČeské republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
  • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce kvyšší tvůrčí aktivitě.
  • Cena významně přispívá kbudování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
  • Medializací ocenění přispět kcílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
  • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.

   

   


  Členění a hodnocení


  Členění:

   

   

  • Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice.
  • Původ nábytku je v České republice. Rok 2019 je desátým ročníkem ocenění (koná se po jedenácté, rok 2009 byl nultý ročník).
  • Ocenění je členěno následovně:

   

   

  Ocenění je členěno následovně:

  • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com
  • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
  • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním ocenění.

  Benefity ocenění

   

  • Různým typům médií zaslána tisková zpráva. (Řada médií každoročně tuto informaci zveřejní).
  • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2019. Vyhlášení proběhne na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
  • Ocenění a diplom budou předány zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK. Ocenění bude předáno vrámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2019.
  • Zástupcům společností, jejichž nábytek bude oceněn za mimořádně zdařilý design, budou předány diplomy. Diplomy budou předány vrámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2019.
  • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
  • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2019“.
  • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2019.
  • Oceněný nábytek bude možné vytavit vrámci projektu DESIGN SHAKER na jarním veletrhu FOR INTERIOR 2019. Vystavení je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč + DPH, která připadne organizátorovi veletrhu.

   

  Nábytek bude hodnocen z hlediska:

  • funkčnosti,
  • bezpečnosti,
  • estetiky,
  • hodnosti konstrukce a použitého materiálu.

   


   Zájemci o ocenění

    

    

   Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo vČeské republice podle platné legislativy.

    

   • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění kvýrobě nábytku.
   • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
   • Přihlášení není vázáno na členství vjakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

    

   (Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).

    

    


   Přihlášky

    

   Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2019 je do 15.01.2019. (K tomuto datu musí být vyrobený nábytek kdispozici).

    

   • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2019 bude vyhlášen 4. října 2018 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
   • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly vobdobí předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2019.
   • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.
   • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com.
   • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
   • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
   • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
   • Počet přihlášených kusů není omezen.
   • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas spublikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
   • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
   • Je vybírán registrační poplatek ve výši 750,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.

    

   Přihlášku NÁBYTEK ROKU 2019 si můžete stáhnout ZDE.
   Propozice si můžete stáhnout ZDE.