NÁBYTEK ROKU 2020

Cena vyhlašovaná Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce.
 
Asociace českých nábytkářů pod záštitou:

CZECHDESIGN.CZ
CzechTrade
Design Cabinet CZ
Unie profesionálních designérů ČR
 
vyhlašuje celostátní udílení ceny AČN 
„NÁBYTEK ROKU 2020“.

 


VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2020

VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2020 je kolekce „CUBIX“, kterou pro výrobní společnost RIM CZ s.r.o., navrhnul rakouský designér Kai Stania.

Hodnotitelská komise pracující při Asociaci českých nábytkářů ve shodě dodává: „Řada CUBIX vyniká velmi sofistikovaným zpracováním tématu, který je přítomný v oblasti designu sezení, již od třicátých let minulého století. Minimalistické pojetí naprosto přesných exaktních geometrických tvarů čalounění, posazených na jednoduché kovové podnoži, je vyváženou kompozicí hmot. Ta odpovídá na současné pojetí špičkového interiéru pracovního prostoru. A to nejen v pracovnách vrcholového managementu a v komerčních prostorech.
Svojí tvarovou lapidárností umožňuje tvůrci interiéru použití expresívního vyjádření v dalších prvcích a kompozici prostoru. V principu velmi potřebný prvek pro interiérovou tvorbu“.
Luxusní křesla pro manažerské kanceláře, stylové lobby a designové kavárny představuje kolekce CUBIX. Název vychází z elegantních kubických tvarů křesla. Sedák s pružným vlnovcem, kvalitní pěna a měkký zádový polštář poskytují maximální komfort. Velká pozornost byla věnována všem detailům včetně čalounění, které si skvěle rozumí s látkou i kůží. Kolekce CUBIX zahrnuje dvou – třímístné sedačky, křesla a stolky. CUBIX vytváří skvělé místo pro neformální a odpočinkové sezení.

Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje za mimořádně

(řazeno abecedně podle výrobce)

 

 • Kolekce čalouněných křesel „MANTA“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o., design: Marek Šimunský
 • Židle „FUNGHI“, výrobní společnosti LD Seating s.r.o., design: Filip Streit
 • Kolekce křesílek a podnožek „OVAL“, výrobní společnosti mminterier, design: Boris Klimek, Lenka Damová
 • Židle „TRES“, výrobní společnosti SITUS furniture s.r.o., design: Petr Šebela
 • Křeslo „GINGER“, výrobní společnosti TON a.s., design: Studio Yonoh
 • Věšák „LOGS“, výrobní společnosti TON a.s., design: Studio BÜRO FAMOS
Více informací o hodnocených výrobcích naleznete v naší tiskové zprávě – NÁBYTEK ROKU 2020
    
    
V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2020“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat designéry k tvůrčí aktivitě.
Nábytek je hodnocen z hlediska:
Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu. Nábytek hodnotí pětičlenná odborná komise, která je tvořena nezávislými odborníky. Její doporučení schvaluje představenstvo Asociace českých nábytkářů.
Více informací na www.czechfurniture.com.

Cíle ocenění

 • Hlavním cílem udílení ceny je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Cena umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací ocenění přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu

  Členění ocenění

  Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Původ nábytku je v České republice. Rok 2020 je jedenáctým ročníkem ocenění (koná se po dvanácté, rok 2009 byl nultý ročník).

   
  Ocenění je členěno následovně:
  • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com .
  • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
  • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním oceněn

   Nábytek bude hodnocen z hlediska

   • funkčnosti
   • bezpečnosti
   • estetiky
   • vhodnosti konstrukce a použitého materiálu

   Benefity ocenění

   • Různým typům médií zaslána tisková zpráva. (Řada médií každoročně tuto informaci zveřejní).
   • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2020. Vyhlášení proběhne na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
   • Ocenění a diplom budou předány zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK. Ocenění bude předáno v rámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2020. (Ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK získává pouze jedna společnost).
   • Zástupcům společností, jejichž nábytek bude oceněn za mimořádně zdařilý design, budou předány diplomy. Diplomy budou předány v rámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2020.
   • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
   • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2020“.
   • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2020.
   • Oceněný nábytek bude možné vytavit v rámci projektu DESIGN SHAKER na jarním veletrhu FOR INTERIOR 2020. Vystavení je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč + DPH, která připadne organizátorovi veletrhu.

   Zájemci o ocenění

   • Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.
   • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
   • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
   • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

   (Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).


   Přihlášky

   • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2020 je do 15.01.2020. (K tomuto datu musí být vyrobený nábytek k dispozici).
   • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2019 bude vyhlášen 10. října 2019 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
   • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2020.
   • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9.
   • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
   • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
   • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
   • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
   • Počet přihlášených kusů není omezen.
   • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
   • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
   • Je vybírán registrační poplatek ve výši 1.000,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.

   Přihlášku NÁBYTEK ROKU 2019 si můžete stáhnout ZDE.

   Propozice si můžete stáhnout ZDE.


   Vyhlášení výsledků

   • Výsledky ocenění budou vyhlášeny při prvním dni konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2020. Dne 26. března 2020 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
   • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách ocenění www.nabytek-roku.cz s prolinkem na oficiální stránky Asociace českých nábytkářů.
   • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů.

   Členové hodnotitelské komise

   Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů.
   Představenstvo může jmenovat čestného člena komise.

   Složení komise:
   • doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
   • Mgr. Jaroslav Juřica
   • Ing. arch. Lubomír Končinský
   • PhDr. Dagmar Koudelková,
   • Ing. Milan Vrbík

   Hodnocení

   Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.

   Zpracoval:
   Asociace českých nábytkářů
   V Praze 17.6.2019